ข่าวกิจกรรม

มาตรการ VUCA – ยกระดับมาตรการเพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19

05 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han

มาตรการ VUCA – ยกระดับมาตรการเพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19

V = Vaccine ฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิต้านทาน ลดป่วยหนัก ลดเสียชีวิต
U = Universal Prevention ป้องกันตนเองกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา
C = COVID Free Setting สถานที่ปลอดภัย ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ ตรวจ ATK ประจำ
A = Antigen Test Kit ตรวจด้วย ATK เมื่อมีความเสี่ยง หรือมีอาการคล้ายไข้หวัด

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม