การดูแลและรักษาผู้ป่วย

การผลิตครีมทามือป้องกันการติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 จากฟ้าทะลายโจร

07 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ครีมทามือป้องกันการติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 จากฟ้าทะลายโจร

ชื่อผลงาน : ครีมทามือป้องกันการติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 จากฟ้าทะลายโจร

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ภาวะการระบาดทั่วโลก (pandemic) จากการระบาดของโรค COVID-19 องค์การอนามัยโลก (WHO) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ได้แนะนำให้ทุกคนล้างมือบ่อยๆ การล้างมือให้สะอาดนั้นจะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อ SARS-CoV-2 หรือโรค COVID-19 ได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือการทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และไม่สัมผัส แกะ เกา ส่วนใด ๆ ของใบหน้าไม่ว่าจะเป็น ตา จมูก ปาก แม้ว่าการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอนั้นจะเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็อาจจะทำให้หลายๆ คนเกิดอาการมือแห้ง ซึ่งเป็นสัญญาณของการล้างมือหรือสัมผัสแอลกอฮอล์บ่อยครั้งเกินไป หรืออาจจะเกิดอาการคัน รู้สึกแสบ ขึ้นผื่น เพราะแพ้แอลกอฮอล์หรือสบู่ พร้อมทั้งทำให้ผิวแห้งแตกและก่อให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังได้ง่าย

ผลผลิตจากงานวิจัย ครีมทามือป้องกันการติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 จากฟ้าทะลายโจร

การนำไปใช้ประโยชน์ :

1. ผลิตภัณฑ์ครีมทามือเพื่อป้องกันการติดเชื้อก่อโรคโควิด 19 เชื้อ Herpes simplex virus (HSV) และ Influenza virus ตลอดจน bacteria gram +ve และ bacteria gram -ve ที่จะลดการแพร่กระจายโรคในวงกว้างจากการสัมผัส เนื่องจากครีมเคลือบอยู่บนผิวที่ทาและคงประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อเป็นเวลานานกว่า 2 ชั่วโมง

2. พืชสมุนไพรได้รับการต่อยอดในการนำไปใช้ทางการป้องกัน เพิ่มมูลค่าสารสกัดจากสมุนไพร


ครีมทามือป้องกันการติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 จากฟ้าทะลายโจร
ครีมทามือป้องกันการติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 จากฟ้าทะลายโจร

วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 08 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 310 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

นางสาวทวีพร เกตุอร่าม

หน่วยงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -