นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

  • หน้าแรก
  • นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

โครงการพัฒนาหน้ากากอนามัยชนิด N95 (The Development of  N95 mask)

08 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

โครงการพัฒนาหน้ากากอนามัยชนิด N95 (The Development of  N95 mask)

ชื่อผลงาน : หน้ากากอนามัยชนิด KN95

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

สืบเนื่องจากวิกฤตการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-๑๙) ที่แพร่กระจายและลุกลามอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกในขณะนี้ ส่งผลให้วัสดุ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้ากากอนามัยหลายชนิดเกิดการขาดแคลนอย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้ากากอนามัยชนิด N95ซึ่งเป็นหน้ากากอนามัยที่บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องสวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ เมื่ออยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย หรือในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค เนื่องจากคุณสมบัติป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค หรือละอองอนุภาคขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมครอน ที่ฟุ้งกระจายในอากาศได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕  ซึ่งลักษณะของหน้ากากอนามัยชนิดนี้จะประกอบด้วยเส้นใยชนิดพิเศษประสิทธิภาพสูง ขึ้นรูปและรัดครอบลงไปที่บริเวณใบหน้า ปากและจมูกอย่างมิดชิดจนอนุภาคขนาดเล็กไม่สามารถเล็ดลอดผ่านไปได้  แต่เนื่องจากเป็นหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือทำความสะอาดได้ ทำให้จำเป็นต้องใช้ในปริมาณมาก และต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด  เมื่อเกิดภาวะวิกฤต COVID-๑๙ ระบาดไปทั่วโลก ประเทศไทยไม่สามารถนำเข้าหน้ากาก N95 จากต่างประเทศได้ทัน จึงทำให้หน้ากากอนามัย N95 ขาดแคลนอย่างหนัก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้เกิดแนวคิดในการพัฒนาหน้ากากอนามัยชนิด N95 ที่มีคุณสมบัติป้องกันเชื้อโรคต่างๆ และฝุ่นละอองได้ ซึ่งทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จึงได้จัดหาโรงงานผลิตที่มีเทคโนโลยีสามารถผลิตหน้ากากอนามัยชนิด N95 ด้วยวัสดุเอทิลีนไวนิล ซึ่งมีน้ำหนักเบา ทนต่อสารเคมีและการกัดกร่อนไม่มีสารพาทาเลตที่เป็นพิษต่อผิวหนัง นอกจากนี้ตัวหน้ากากยังมีระบบกรองเชื้อโรคด้วยแผ่นกรองเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคได้ทุกชนิด ทาง ศลช. จะทำการทดสอบหน้ากากอนามัยตามมาตรฐาน มอก. โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการทดสอบ เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัย จากนั้นนำไปทดสอบการใช้งานจริง ณ จุด ปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางแพทย์อื่นๆ ร่วมด้วย

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ต้นแบบหน้ากากอนามัยชนิด KN 95 ทางการแพทย์ที่มีผ่านการทดสอบคุณสมบัติ จำนวน 20,000 ชิ้น

การนำไปใช้ประโยชน์ :

1. ช่วงหลังเสร็จสิ้นงานวิจัย – ผลิตหน้ากากอนามัยชนิด KN95 เพื่อบริจาคให้ประชาชน บุคลากรด้านสาธารณสุข หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้สวมใส่ป้องการการติดเชื้อและแพร่กระจายของโคโรน่าไวรัสและป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในช่วงของการระบาด จำนวนมากกว่า 60,000 ชิ้น

2. ช่วงหลังจากเสร็จสิ้นการบริจาคเพื่อประโยชน์สาธารณะ – ผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 09 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 115 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ

หน่วยงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -