นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

  • หน้าแรก
  • นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

โครงการการพัฒนาการให้บริการสาธารณสุข ด้วยหุ่นยนต์เคลื่อนที่บังคับระยะไกล

08 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

หุ่นยนต์ปิ่นโตสอง

ชื่อผลงาน : หุ่นยนต์ปิ่นโตสอง

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและมีโครงการจัดทำหุ่นยนต์บังคับขนาดเล็กสำหรับใช้ในการส่งอาหารและเวชภัณฑ์ ให้กับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 เพื่อช่วยลดการสัมผัสเชื้อไวรัสของบุคลากรทางการแพทย์และลดการใช้ชุด PPE ในกิจกรรมที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยในเบื้องต้น กลุ่มงานนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้ทำการสำรวจความต้องการใช้หุ่นยนต์ของโรงพยาบาล พบว่ามีความต้องการใช้หุ่นยนต์จากโรงพยาบาลทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก

ผลผลิตจากงานวิจัย :

หุ่นยนต์ปิ่นโตสอง เป็นหุ่นยนต์บังคับมือขนาดเล็ก ที่สามารถควบคุมได้ผ่านรีโมทคอนโทรล และสามารถดูทิศทางการบังคับได้จากกล้องไร้สาย ส่งข้อมูลภาพจากระยะไกล เพื่อให้สะดวกต่อการบังคับจากระยะไกล โดยมีรัศมีการบังคับอยู่ที่ 100 เมตร หุ่นยนต์ปิ่นโตสอง ได้ถูกดัดแปลงทางเครื่องกลมาจากรถเข็นส่งของที่ใช้ในโรงพยาบาล และมีการใช้เทคโนโลยีวงจรควบคุมมอเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเอง ส่วนประกอบทั้งทางเครื่องกลและไฟฟ้าของหุ่นยนต์ปิ่นโตสอง มีความแข็งแรงทนทาน และได้รับการออกแบบมาให้สามารถฉีดยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดได้โดยง่าย หุ่นยนต์ปิ่นโตสอง สามารถเพิ่มระบบ telepresence ซึ่ง 1 ชุดประกอบไปด้วย tablet 2 ตัวที่ทำการติดตั้ง Application สำหรับใช้ในการสื่อสารด้วยวีดีโอระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยได้อีกด้วย

การนำไปใช้ประโยชน์ :

หุ่นยนต์ปิ่นโตสองได้ถูกนำไปใช้งานในพื้นที่จริงแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 30 ตัว ในโรงพยาบาล 23 แห่งทั่วประเทศ อาทิเช่น โรงพยาบาลในสังกัดของรัฐฯ โรงพยาบาลสนาม Hospitel และเรือนจำในสังกัดของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งได้รับการรับรองจากบุคลาการทางการแพทย์ว่าสามารถใช้งานได้ดี ทั้งในการใช้งานและการให้บริการซ่อมแซม หรือบริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาการใช้งาน โดยทีมนักวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และเนื่องด้วยความต้องการของโรงพยาบาลที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง ทีมงานวิจัยมีแผนที่จะผลิตหุ่นยนต์ปิ่นโตสองเพิ่มเติมอีก 50 ตัว เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศต่อไปวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 09 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 120 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ดร.ปาษาณ กุลวานิช

หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -