นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

  • หน้าแรก
  • นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

โครงการการต่อยอด “ต้นแบบผลงานวิจัยเต็นท์แรงดันลบ”ให้ได้มาตรฐานสากลสำหรับนำไปใช้กับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่รักษาในโรงพยาบาล

08 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

เต็นท์แรงดันลบ

ชื่อผลงาน : เต็นท์แรงดันลบ

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่มีการกระจายโรคผ่านการติดต่อทางเดินหายใจโดยง่ายและอันตรายรุนแรงในผู้ติดเชื้อบางรายโดยในหลายกรณีเกิดการติดเชื้อจากผู้ป่วยไปยังเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อระหว่างการย้ายผู้ป่วย ระหว่างการรักษาและในระหว่างการตรวจเชื้อ ซึ่งที่กล่าวมานั้นเป็นการลดความสามารถและประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลในองค์รวมอีกด้วย การจัดให้มีอุปกรณ์ดูดอากาศในบริเวณที่ผู้ป่วยอยู่ มิให้ออกมาในทิศทางที่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่อยู่ จะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ซึ่งจะเป็นการลดภาระเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ ตลอดถึงเป็นการประหยัดงบประมาณในระดับบริหารและระดับประเทศด้วย โดยเบื้องต้นนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้พัฒนาต้นแบบเต็นท์แรงดันลบที่ได้รับการทดสอบใช้งานเบื้องต้นแล้ว โดยเน้นที่เครื่องดูดอากาศสร้างแรงดันอากาศลบมิให้เชื้อกระจายออกไปยังบริเวณอื่น อย่างไรก็ดีในการพัฒนาต้นแบบให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการทดสอบตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการออกแบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะกับความต้องการ ในการนี้จึงได้นำเสนอการต่อยอดต้นแบบงานวิจัยพัฒนาเรื่องชุดสร้างแรงดันอากาศลบสู่ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ และได้รับการทดสอบตามมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมทั้งผลผลิตที่ได้จากการพัฒนาจะสามารถนำไปแจกจ่ายใช้งานในโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อเป็นการลดโอกาสในการติดเชื้ออย่างเร่งด่วนต่อไป

ผลผลิตจากงานวิจัย :

เต็นท์แรงดันลบ จำนวน 13 เต็นท์

การนำไปใช้ประโยชน์ :

นำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล จำนวน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง จากการได้รับเชื้อ ขณะทำการดูแลรักษาผู้ป่วยวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 09 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 77 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ดร.ชูศักดิ์ ธนวัฒโน

หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -