นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

  • หน้าแรก
  • นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจนและระบบตรวจสอบสัญญาณชีพระยะไกลอัจฉริยะบนคลาวด์สำหรับการแยกผู้ป่วย COVID-19 ที่บ้าน

16 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจนและระบบตรวจสอบสัญญาณชีพระยะไกลอัจฉริยะบนคลาวด์สำหรับการแยกผู้ป่วย COVID-19 ที่บ้าน

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้เริ่มมีการระบาดอย่างรุนแรงในประเทศไทย ทำให้เรื่องของการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นปัญหาสำคัญ และราคาเครื่องก็สูงขึ้นจากการกักตุน โครงการของเราเป็นการสร้างและพัฒนาเครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน กับสร้างและพัฒนาเครื่องตรวจสอบสัญญาณชีพที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดให้มีประสิทธิภาพขึ้นโดยการพัฒนาการประมวลผลบนคลาวด์ให้สามารถดูข้อมูลสัญญาณชีพจากที่ไหนก็ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีจำเป็นต่อผู้ป่วยและต่อบุคลากรทางการแพทย์

ผลผลิตจากงานวิจัย :

Fabricated a portable oxygen generator and vital signs monitoring system

การนำไปใช้ประโยชน์ :

สามารถนำไปใช้เป็นอุปกรณ์การแพทย์ ที่สามารถใช้งานได้อย่างง่าย โดยมีการพัฒนาการประมวลผลบนคลาวด์ให้สามารถดูข้อมูลสัญญาณชีพจากที่ไหนก็ได้


oxygen generator display
vital signs monitoring

วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 53 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ดร.วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา

ดร.วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา

หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -