นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

  • หน้าแรก
  • นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

ระบบสนับสนุนการคัดกรองผู้ต้องสงสัยการติดเชื้อในสถานการณ์เร่งด่วน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยการประมวลผลข้อมูล ณ เวลาจริง

16 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : ระบบการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงจากภาพทางความร้อน ด้วยวิธีการประมวลผลอัตโนมัติ เพื่อลดความล้าของผู้ตรวจคัดกรองขั้นต้น

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

แนวคิดของการใช้ระบบอัตโนมัติช่วยคัดกรองผู้มีความเสี่ยง และทำการส่งข้อมูลเข้าสู่หน่วยคัดกรองขั้นที่สอง เป็นวิธีการที่นำเสนอในโครงการวิจัยนี้  โดยการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์อินทิเกรตกับระบบฮาร์ดแวร์ให้มีความสามารถในการตรวจจับผู้มีความเสี่ยงที่มีไข้เกินระดับกำหนด เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และการชี้ชัดในการตัดสินใจที่รวดเร็วของระบบ และส่งสัญญาณสู่จุดคัดกรองที่สอง เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่เตรียมกำลังพลในการตรวจสอบตามจำนวนที่สามารถตรวจจับได้ โดยที่ผู้โดยสารที่ตรวจไม่พบสัญญาณต้องสงสัย ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่จุดคัดกรองที่สองให้เกิดภาระโหลด อีกทั้งยั้งลดเวลาในการรอคอยของผู้โดยสารได้

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ระบบประกอบด้วย 3 ระบบย่อย คือ 1) ระบบตรวจจับใบหน้าบนภาพถ่ายความร้อน และส่งข้อมูลให้ระบบการประมวลความร้อนอุณหภูมิร่างกายต่อไป 2) ระบบการประมวลความร้อนอุณหภูมิร่างกาย จะนำภาพบริเวณกรอบใบหน้า มาทำการหาค่าอุณหภูมิ ด้วยค่าสูงสุดของการประมวลผลความร้อนบนภาพจากกล้องอินฟราเรด 3)ระบบการแสดงผล ระบบจะทำการแสดงอุณหภูมิร่างกายรายบุคคลบนหน้าจอ กรณีผู้โดยสารที่เดินผ่านมีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะแสดงกรอบสีแดงล้อมรอบใบหน้า เพื่อแสดงการแจ้งเตือนบนหน้าจอ กรณีที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะแสดงกรอบสีเขียวล้อมรอบใบหน้า

การนำไปใช้ประโยชน์ :

ผลงานได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในงานตรวจคัดกรองผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2563

ผลงานได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในงานตรวจคัดกรองผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2563วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 48 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์

ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -