นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

  • หน้าแรก
  • นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

ระบบการตรวจจับอาการแรกเริ่มของเชื้อ COVID-19 โดยอาศัยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกจากข้อมูลของนาฬิกาอัจฉริยะ

16 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกจากข้อมูลของนาฬิกาอัจฉริยะ

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

ระบบการตรวจจับอาการแรกเริ่มของเชื้อ COVID-19 โดยอาศัยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกจากข้อมูลของนาฬิกาอัจฉริยะ มีจุดประสงค์ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการติดตามข้อมูลสัญญาณชีพของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และลดอัตราการใกล้ชิดระหว่างผู้ป่วย COVID-19 และบุคลากรทางการแพทย์ โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการแสดงค่าสัญญาณชีพที่ส่งมาจากนาฬิกาอัจฉริยะ(smart watch) ระบบเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูลและการประมวลผลของระบบการเรียนรู้เชิงลึกหรือปัญญาประดิษฐ์(AI)

ผลผลิตจากงานวิจัย :

Wearable COVID-19 detection system

การนำไปใช้ประโยชน์ :

สามารถใช้งานเพื่อใช้ตรวจจับอาการเริ่มแรกของเชื้อ Covid-19 โดยมีแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการพัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูลและการประมวลผลของระบบการเรียนรู้เชิงลึกหรือปัญญาประดิษฐ์(AI) จากงานวิจัยชิ้นนี้


wearable watch

วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 48 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ดร.วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา

ดร.วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา

หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -