การดูแลและรักษาผู้ป่วย

ผลของการรักษาด้วยการกำซาบเลือดต่อการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของกระบวนการอักเสบ ไมโตคอนเดรีย เมตาโบโลม และไมโครไบโอม ในผู้ป่วยปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรงจากเชื้อโควิด 19

16 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : ของการรักษาด้วยการกำซาบเลือดต่อการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของกระบวนการอักเสบในผู้ป่วยปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรงจากเชื้อโควิด 19

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

ตั้งแต่ที่เชื้อไวรัส COVID-19 ได้อุบัติขึ้นมา ได้ก่อให้ผู้ป่วยเกิดภาวะปอดอักเสบรุนแรงอย่างมากมาย ส่งผลให้มีอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมาก การรักษาด้วยการใช้ตัวกรองดูดซับสารก่อการอักเสบหรือการกำซาบเลือด (hemoperfusion) จึงเป็นวิธีหนึ่งที่มีการใช้รักษาภาวะนี้ แต่การเปลี่ยนแปลงทางด้านกลไกของกระบวนการอักเสบ ไมโตคอนเดรีย เมตาโบโลม และไมโครไบโอมในเลือดจากการรักษาด้วยวิธีนั้นยังมีการศึกษาน้อยมาก งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่นเน้นในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการดังกล่าว

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ผลจากงานวิจัย จะเป็นองค์ความรู้ 4 ด้าน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการอักเสบ ไมโตคอนเดรีย เมตาโบโลม และไมโครไบโอมในเลือด ของผู้ป่วยปอดอักเสบติดเชื้อ COVID-19 รุนแรงที่ได้รับการรักษาด้วยวิธี hemoperfusion ซึ่งสามารถต่อยอดไปใช้ในการอธิบายกลไกการรักษาผู้ป่วยที่มีการติดเชื้ออย่างรุนแรงโรคอื่นๆ ได้อีกด้วย

การนำไปใช้ประโยชน์ :

การทราบถึงกลไกการรักษาโรค จะนำไปสู่แนวทางการรักษา เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ระยะเวลาการนอนในหอผู้ป่วยวิกฤต และลดอัตราการเสียชีวิต ในผู้ป่วยปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรงจากเชื้อไวรัส COVID-19 และนำไปสู่การกำหนดแนวทางการรักษาการติดเชื้อลักษณะนี้ต่อไปในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการนำเทคนิคการตรวจหาปริมาณเมตาโบโลมในเลือด การตรวจหาไมโครไบโอมในเลือด และการตรวจระดับยีนที่เกี่ยวข้องกับไมโตคอนเดรียมาใช้เป็นตัวบ่งชี้ความรุนแรงและพยากรณ์ของโรค และเป็นการเพิ่มเติมองค์ความรู้จากการรักษาโรคด้วยวิธี Hemoperfusion ซึ่งการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี้ จะนำไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิต และลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล อันจะทำให้มีปริมาณเตียงเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ติดเชื้อใหม่ ซึ่งการได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วนี้ จะลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในเขตนอกโรงพยาบาลได้ โดยสรุปคือ จะส่งผลกระทบที่ดีขึ้นอย่างน้อย 50 เท่าขึ้นไปวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 59 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

อ.นพ.พฤทธิ์ คูศิริสิน

อ.นพ.พฤทธิ์ คูศิริสิน

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -