วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

  • หน้าแรก
  • วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

ประสิทธิผลการควบคุมโรคโควิด-19 ด้วยการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในบุคลากรการแพทย์

18 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : Accuracy of anti-orf8 in screening of Covid-19 infection

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด-19 ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มี 2 หลักการคือการตรวจหาส่วนประกอบของเชื้อไวรัสทั้งชนิดกรดนิวคลิอิกและการตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสชนิดแอนติบอดีโดยวิธี immunoassay           ในรูปแบบ ELISA และ lateral flow immunochromatography เพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกัน ต่อโปรตีน spike (S) หรือ nucleocapsid (N) ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งสามารถพบได้จาก การติดเชื้อและจากการได้รับวัคซีนโควิด-19

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ความแม่นยำของการตรวจ anti-Orf8 โดยเปรียบเทียบกับผลการตรวจมาตรฐาน rt- PCR ในการวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด-19 โดยทดสอบกับ บุคลากรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ที่เข้าเกณฑ์การ สอบสวนการติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงการระบาดโดยเก็บตัวอย่างเลือดจากปลายนิ้วผู้รับบริการตรวจ รอ 15 นาทีให้แถบบนชุดตรวจแสดงผล แปลผลได้ด้วยตนเอง

การนำไปใช้ประโยชน์ :

สามารถใช้เป็นองค์ความรู้ในการวางแนวทางการฉีดวัคซีนในอนาคตได้วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 45 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ศ.นพ.ภาสกร ศรีทิพย์สุโข

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -