นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

  • หน้าแรก
  • นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

นวัตกรรมหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งที่สามารถย่อยสลายได้ผลิตจากเซลลูโลสธรรมชาติ (Innovative biodegradable disposable facemask produced from native cellulose)

16 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : หน้ากากอนามัยย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และการระบาดของโควิด19 ทำให้มีการใช้หน้ากากอนามัยมากขึ้น หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งสามารถย่อยสลายได้ไมโครพลาสติก ที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต การพัฒนาหน้ากากอนามัยย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ผลิตจากเส้นใยพืชที่มีองค์ประกอบหลักเป็นเซลลูโลส มีระดับการป้องกันตามมาตรฐานหน้ากากทางการแพทย์ สามารถใช้เป็นแผ่นกรองเสริมประสิทธิภาพของหน้ากากผ้า จะช่วยลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และป้องกันฝุ่นและเชื้อก่อโรคทางเดินหายใจให้กับผู้ใช้ได้

ผลผลิตจากงานวิจัย :

หน้ากากอนามัยย่อยสลายได้ที่มีระดับการป้องกันทางการแพทย์ มีความสามารถในการป้องกันฝอยละอองน้ำที่ผิวด้านนอกของหน้ากาก และสามารถใช้เป็นแผ่นกรองเพิ่มประสิทธิภาพการกรองให้กับหน้ากากผ้าให้มีระดับการป้องกันเพิ่มมากขึ้น โดยใช้เป็นแผ่นกรองชั้นกลางของหน้ากากผ้า การใช้ทั้ง 2 แบบ สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เมื่อมีการฆ่าเชื้อด้วย UVC

การนำไปใช้ประโยชน์ :

ผลิต และทดลองใช้กับผู้บริโภค เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน และนำงานวิจัยเข้าสู่เชิงพาณิชย์ โดยนำผลิตภัณฑ์เข้าประกวดในเวทีต่างๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ


หน้ากากย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 77 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ผศ.ดร.ทิพรดา พูลสวัสดิ์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -