นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

  • หน้าแรก
  • นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

นวัตกรรมหน้ากากอนามัยนาโนป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสแบบซักได้

16 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : หน้ากาก WIN Masks

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

งานวิจัยที่พัฒนาต้นแบบหน้ากากอนามัยนาโนแบบซักได้ เคลือบสารนาโนกันน้ำ (water repellent) มี 2 แบบ คือ WIN Mask V1 (ไม่มีวาล์ว) และ WIN Mask V2 (มีวาล์ว) เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โรคทางเดินหายใจ และป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาด้านมลพิษทางอากาศที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน อีกทั้งช่วยลดปริมาณขยะติดเชื้อจำนวนมากที่เกิดจากหน้ากากอนามัยที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (disposable) ซึ่งจะก่อให้เกิดมลภาวะและการแพร่ระบาดของเชื้อต่อไปได้อีก

ผลผลิตจากงานวิจัย :

หน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ซักล้างได้ มีคุณภาพมาตรฐาน ที่ผ่านการทดสอบ จากห้องปฏิบัติการ เคลือบสารนาโนกันน้ำ (water repellent) ป้องกันการซึมผ่านของละอองฝอย จำนวน 2 แบบ คือ WIN Mask V1 (ไม่มีวาล์ว) 1,000 ชิ้น และ WIN Mask V2 (มีวาล์ว) 4,000 ชิ้น เพื่อการลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โรคทางเดินหายใจ และป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 อีกทั้งช่วยลดปริมาณขยะติดเชื้อจำนวนมากที่เกิดจากหน้ากากอนามัยที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (disposable)

การนำไปใช้ประโยชน์ :

นำหน้ากากอนามัยนาโนแบบซักได้จำนวน 5,000 ชิ้น แจกจ่ายให้กับบุคลารทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC)  ในระยะต่อไปจะนำเข้าสู่ระบบการพัฒนาธุรกิจของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววืทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน).ร่วมกับเครือข่ายการดำเนินงานต่อไปวันที่เผยแพร่ : *
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 49 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ

หน่วยงาน : ศูนย์ความป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : *