นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

  • หน้าแรก
  • นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง Powered Air Purifying Respirator System (PAPRs COVID-19)

16 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPRs)

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

การระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ทำให้เกิดการขาดแคลนหน้ากาก N95 และชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์  อุปกรณ์ทั้งสองเป็นอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ คณะแพทย์จากหลายโรงพยาบาลจึงได้พยายามหาแนวทางต่างๆ ที่จะทดแทนการขาดแคลนของอุปกรณ์เหล่านี้ โดยได้แสวงหาความร่วมมือจากพันธมิตรภาคเอกชน และได้ติดต่อมายังสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ซึ่งในขณะนั้นได้ร่วมกับบริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด และกลุ่ม ThaiMic ก่อตั้งโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไปต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย เพื่อร่วมมือกันผลิตชุด PAPRs ทดแทนการนำเข้า  ซึ่งชุด PAPRs มีประสิทธิภาพในการกรองไวรัสได้สูงกว่าหน้ากาก N95 และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ดีกว่า

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ออกแบบชุด PAPRs ผลิตต้นแบบ ทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยในการใช้งานและส่งมอบชุด PAPRs ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่ขาดแคลน โดยมีการ สำรวจและติดตามผลการใช้งานในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน รวมถึงการบำรุงรักษา PAPRs เป็นอุปกรณ์ประกอบด้วยชุดพัดลมและหน้ากากครอบศีรษะ เพื่อกรองอนุภาคและไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขนาด 0.3 ไมครอน (MICRON) ด้วยไส้กรองอากาศคุณภาพสูง หรือ เฮปป้า (HEPA FILTER) โดยดูดลมผ่านไส้กรองด้วยพัดลมขนาดเล็ก ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ใช้งานร่วมกับหน้ากากครอบศีรษะ มุ่งหมายให้บุคลากรผู้ใช้สามารถหายใจเข้าออกตลอดเวลาด้วยอากาศสะอาดที่ผ่านการกรองแล้ว เป็นการหายใจภายใต้แรงดันบวกในหน้ากากครอบศีรษะที่สูงกว่าอากาศภายนอก ไม่มีอากาศภายนอกหน้ากากฯ เล็ดรอดเข้าไปปนเปื้อนระหว่างการใช้งาน

การนำไปใช้ประโยชน์ :

ผลิตชุด PAPRs (Production) จำนวน 3,450 ชุด (ตั้งแต่โครงการในระยะ 1 – 3) เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลอื่นๆ ของภาครัฐ โดยกระจายไปโรงพยาบาลหลักๆ ที่ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในกระทรวงสาธารณสุข ทั่วประเทศ ได้แก่

  1. โรงพยาบาลศูนย์ ระดับ  A-Advanced      
  2. โรงพยาบาลทั่วไป ระดับ S-Standard      
  3. โรงพยาบาลอำเภอ ระดับ M1-Medium1           
  4. โรงพยาบาลชุมชน แม่ข่าย ระดับ M2-Medium2


วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 49 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

นพ.เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์

นพ.เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์

หน่วยงาน : สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -