การดูแลและรักษาผู้ป่วย

การออกแบบ สังเคราะห์ และ ประเมินเคอร์คูมินและเคอร์คูมินแอนาล็อกในฐานะสารยับยั้งการเข้าเซลล์ของไวรัสซาร์ส-โควี-2

16 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : สารกลุ่มอนุพันธ์เคอร์คูมินที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเข้าเซลล์ของไวรัสซาร์ส-โควี-2

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ สังเคราะห์ และ ประเมินสาร curcumin และอนุพันธ์ curcumin ที่คาดว่าสามารถจับกับ FFA binding pocket เพื่อส่งผลในการ stabilize native state ของ spike protein ทำให้รบกวนการจับระหว่าง spike protein ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 และ ACE-2 receptor เพื่อส่งผลในการยับยั้งการเข้าเซลล์ของไวรัสซาร์ส-โควี-2

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ได้สารใหม่ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเข้าเซลล์ของไวรัสซาร์ส-โควี-2

การนำไปใช้ประโยชน์ :

ได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับสารยับยั้งการเข้าเซลล์ของไวรัสซาร์ส-โควี-2 และ อาจพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกัน หรือ รักษาการติดเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 54 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

รศ.ดร.ภญ. ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม

รศ.ดร.ภญ. ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -