วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

  • หน้าแรก
  • วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

การศึกษาผลกระทบของ SARS-CoV-2 กลายพันธุ์ต่อภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อและผู้ติดเชื้อภายหลังได้รับวัคซีน ในประเทศไทย

18 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : การศึกษาผลกระทบของ SARS-CoV-2 กลายพันธุ์ต่อภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อและผู้ติดเชื้อภายหลังได้รับวัคซีน

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดแบบระลอกที่ต่อเนื่องไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยผู้ป่วยหลายรายไม่แสดงอาการ (asymptomatic) หรืออาการน้อย (mild symptoms) จึงเป็นสาเหตุให้โรคนี้แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การติดเชื้อ SARS-CoV-2 ยังสามารถทำให้เกิดภาวะลองโควิด (Long COVID) ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ติดเชื้อในระยะยาวอีกด้วย

ผลผลิตจากงานวิจัย :

องค์ความรู้ที่ได้จะสามารถบ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของไซโตไคน์และแอนติบอดีที่หลั่งในกระแสเลือดต่อสายพันธุ์ SARS-CoV-2 ซึ่งการระบุชนิดของไซโตไคน์สามารถนำมาศึกษากลไกการออกฤทธิ์ (Mechanism pathway) ของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มีต่อแต่ละสายพันธุ์เพื่อวางแผนการพัฒนาการรักษาและป้องกันการเสียชีวิตหรือป่วยระยะยาวจาก inflammatory host immune response ต่อไป

การนำไปใช้ประโยชน์ :

การพัฒนากลยุทธ์การรักษาโรค COVID-19 แบบใหม่อาจสามารถช่วยควบคุม COVID-19 ในประเทศไทยและนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ จำนวนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากงบประมาณที่ได้รับเป็น 5 เท่าวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 60 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ดร.วิมพ์วรา วัชราทิตย์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -