การถอดรหัสพันธุกรรม และระบาดวิทยา

  • หน้าแรก
  • การถอดรหัสพันธุกรรม และระบาดวิทยา

การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับ neutralizing antibody และ cytokines และการตอบสนองของ cytokine ในผู้ป่วย COVID-19 ที่ระยะเวลาต่างๆหลังการพบผลบวก PCR แยกกลุ่มอายุ และความรุนแรงของโรค

07 มีนาคม,2565 |

วิธีการวัด surrogate neutralization ต่อเชื้อ SARS-CoV-2 สายพันธุ์ต่างๆ

ชื่อผลงาน : ระดับ neutralizing antibody  และ cytokines และการตอบสนองของ cytokine ในผู้ป่วย COVID-19 ที่ระยะเวลาต่างๆหลังการพบผลบวก PCR แยกกลุ่มอายุ และความรุนแรงของโรค

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

โรคโควิด-19 เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทั่วโลก โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเป็นจำนวนมาก และการติดเชื้อกระจายเป็นวงกว้างและมีการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ สาธารณสุข และทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงแบบที่ไม่เคยเกิดมาก่อน นอกจากนี้เชื้อโรคไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 หรือเชื้อไวรัส SARS-CoV-2เป็นไวรัสตัวใหม่ที่ทำให้เกิดการระบาดใหญ่ในครั้งนี้ยังมีข้อมูลการศึกษาที่จำกัด เกี่ยวกับคุณสมบัติของไวรัส การตอบสนองต่อการติดเชื้อของมนุษย์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัย เพื่อหาวิธีการวินิจฉัย การรักษาและการป้องกันโรคโควิด-19

ผลผลิตจากงานวิจัย :

วิธีการวัด surrogate neutralization ต่อเชื้อ SARS-CoV-2 สายพันธุ์ต่างๆ             

(Limited and short-lasting neutralizing titers in serum of inactivated-SARS-CoV-2 vaccine (CoronaVac) recipients against Wuhan Strain, Alpha, Beta and Delta variants Emerg Infect Dis. 2021 Dec;27(12):3178-3180. doi: 10.3201/eid2712.211772. Epub 2021 Sep 24.)

การนำไปใช้ประโยชน์ :

การตรวจหา neutralizing antibody  มีประโยชน์ในการวินิจฉัยที่ใช้ในการติดตามระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายที่จะป้องกันการติดเชื้อซ้ำ ทำให้ช่วยพิจารณาว่าผู้ใดปลอดภัยจากการแพร่กระจายเชื้อเช่น นอกจากนี้การตรวจ neutralizing antibody  ยังมีประโยชน์ในการใช้ติดตามหลังการศึกษาผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19


วิธีการวัด surrogate neutralization ต่อเชื้อ SARS-CoV-2 สายพันธุ์ต่างๆ

วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 137 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์โอภาส พุทธเจริญ

หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -