การดูแลและรักษาผู้ป่วย

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรับยาสมุนไพรไทยเอพลัส (A Plus™) ที่ใช้ป้องกัน หรือรักษาโรคโควิด-19

16 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : ยาสมุนไพรไทยเอพลัส (A Plus™)

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

ตำรับยาสมุนไพรไทยเอพลัส (A Plus™) จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อใช้ในการรักษาและป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นปัญหาของโรคติดต่อที่สำคัญในระดับโลก  ทางทีมนักวิจัยและบริษัทจุฬามณี ฟาร์มาซูติคอล จำกัด จึงมุ่งเน้นพัฒนาสูตรตำรับยาสมุนไพร A Plus™ ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย  โดยหวังว่าจะใช้ยาสมุนไพรดังกล่าวเป็นการรักษาทางเลือกใหม่ต่อไวรัส SARS-CoV-2 ทุกสายพันธุ์ถ้าไวรัสมีการกลายพันธุ์ในอนาคต

ผลผลิตจากงานวิจัย :

– ยาสมุนไพร A Plus™ มีความสามารถในการยับยังเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์เดลต้าได้ 100% ที่ระดับความเข้มข้นต่ำสุด 7.8 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

– ยาสมุนไพร A Plus™ ไม่มีความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังในหนูทดลอง

การนำไปใช้ประโยชน์ :

เมื่อได้รับอนุญาตให้วางขายในประเทศได้ จะขยายการดำเนินงาน เพื่อจดทะเบียนยาสมุนไพรในต่างประเทศ ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายไปยังประเทศที่ให้ความสนใจและทำแผนขยายการลงทุนพร้อมสำหรับการผลิตในปริมาณที่สูง รวมถึงการจัดทำ contract farming เพื่อสร้างให้เกิดการปลูกวัตถุดิบสมุนไพรที่ต้องใช้ในการผลิต ต่อยอดการสร้างรายได้สู่ชุมชนวันที่เผยแพร่ :
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 45 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ดร. น.สพ.ดุลยทรรศน์ กรณฑ์แสงและคณะ

หน่วยงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล :