นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

  • หน้าแรก
  • นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

การพัฒนาและขยายผลงานวิจัยนวัตกรรม ‘MagikTuch’ สำหรับแปลงระบบลิฟต์ทั่วไปให้เป็นระบบลิฟต์แบบไร้สัมผัส เพื่อบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และเชื้อโรคระบาดต่างๆ จากการใช้ลิฟต์ในที่สาธารณะที่มีประชาชนใช้งานจำนวนมาก

08 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

นวัตกรรมระบบลิฟต์ไร้สัมผัส MagikTuch

ชื่อผลงาน : นวัตกรรมระบบลิฟต์ไร้สัมผัส MagikTuch

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเชื้อโรคสามารถแพร่กระจายผ่านละอองลอยในอากาศ และเกิดการสะสมของเชื้อโรคผ่านการสัมผัสบนพื้นผิวที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ แผงควบคุมลิฟต์โดยสาร ดังนั้น นวัตกรรมระบบลิฟต์ไร้สัมผัส MagikTuch ซึ่งเป็นนวัตกรรมแรกของโลกที่สามารถนำมาติดตั้งใช้งานกับระบบลิฟต์เดิมได้ โดยไม่ต้องทำการดัดแปลงแก้ไขระบบลิฟต์เดิม ซึ่งจะมีประโยชน์ ไม่เพียงแต่เฉพาะการใช้งานเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบัน แต่ยังมีประโยชน์สำหรับการใช้งานในยุคชีวิตวิถีใหม่ New Normal ต่อไปจากนี้ ซึ่งประชาชนควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของต่างๆ ในที่สาธารณะให้มากที่สุด เพื่อป้องกันติดเชื้อโรคต่างๆ ทั่วไป รวมถึงเชื้อโรคระบาดร้ายแรงสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีการอุบัติขึ้นอยู่เป็นระยะๆ ในอนาคต

ผลผลิตจากงานวิจัย :

นวัตกรรมระบบลิฟต์ไร้สัมผัส MagikTuch

การนำไปใช้ประโยชน์ :

ช่วงก่อนเริ่มโครงการ ได้มีการนำนวัตกรรมระบบลิฟต์ไร้สัมผัส MagikTuch ไปติดตั้งทดสอบการใช้งานจริง ได้แก่ ที่ตึกผู้ป่วยนอกอาคารเดิม โรงพยาบาลศิริราช (1 ชุด) โรงพยาบาลสนาม
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ (1 ชุด) และอาคารสำนักงานกลางของ สวทช. (1 ชุด) ผลทดสอบการ
ใช้งานเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภาคเอกชนจัดซื้อจัดจ้างนวัตกรรม MagikTuch ไปติดตั้งที่
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานี จำนวน 12 ชุด (เป็นลิฟต์หลากหลายยี่ห้อ)
ซึ่งดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยดีและมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นที่พอใจของเจ้าของสถานที่ และผู้ใช้งานมีความมั่นใจในการใช้งาน ยืนยันได้ถึงความสามารถของนวัตกรรมระบบลิฟต์ไร้สัมผัส MagikTuch ที่สามารถดัดแปลงลิฟต์โดยสารได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ให้เป็นระบบลิฟต์แบบไร้สัมผัสได้ โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อระบบประกันของบริษัทลิฟต์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แล้ว ยังจะช่วยลดการนำเข้าและพึ่งพาผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีจากต่างประเทศ สร้างความเข้มแข็งและความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมของไทยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการขยายผลติดตั้งระบบลิฟต์ไร้สัมผัส MagikTuch เพิ่มเติม อีก 9 แห่ง เพื่อติดตั้งรวม 12 ชุด ได้แก่ 1) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
2) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 3) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 4) โรงพยาบาลชลประทาน 5) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 6) ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 7) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 8) อาคารสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ 9) ศาลาว่าการ จ.ปทุมธานี (ได้ติดตั้งแล้ว 2 ชุด)วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 09 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 151 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (National Security and Dual-Use Technology Center: NSD) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -