นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

  • หน้าแรก
  • นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

การพัฒนาอุปกรณ์การตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยลมหายใจ ชนิดพกพา

16 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : อุปกรณ์การตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยลมหายใจ ชนิดพกพา

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

การตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR มีความจำเพาะสูง แต่ก็มีความซับซ้อน มีต้นทุนให้บริการค่อนข้างมาก และเป็นชนิดรุกล้ำเข้าไปในร่างกาย (Invasive) ส่วนการตรวจ ATK นั้น เข้าถึงได้ง่ายกว่าและผู้ตรวจสามารถทำได้ด้วยตัวเอง แต่มักทราบผลช้าหลังเริ่มมีอาการแล้ว และมีความแม่นยำต่ำกว่า RT-PCR การพัฒนาแนวทางการคัดกรองรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากพอ มีความรวดเร็ว ต้นทุนการคัดกรองที่ลดลง จึงเป็นตัวเลือกที่จะเข้ามาช่วยตรวจคัดกรองโรคเชิงรุกได้ หนึ่งในแนวทางที่กำลังมีการพัฒนาคือการตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยลมหายใจของผู้ป่วย ที่มีความแม่นยำ ง่ายต่อการใช้งาน ราคาต้นทุนการคัดกรองต่ำ และไม่ลุกล้ำเข้าไปในร่างกาย

ผลผลิตจากงานวิจัย :

อุปกรณ์การตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยลมหายใจ ชนิดพกพา

การนำไปใช้ประโยชน์ :

สามารถใช้การตรวจคัดกรองเข้าพื้นที่ต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องเคร่งครัดในการคัดกรองผู้เข้าสถานที่ เช่น ด่านตรวจคนเข้าเมือง สถานพยาบาล โรงเรียน สถานปฏิบัติธรรม หอประชุม สำนักงาน ฯลฯวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 20 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 85 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

นางสาวรัตนา วรปัสสุ

หน่วยงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -