นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

  • หน้าแรก
  • นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

การพัฒนาฟิล์มเคลือบนาโนสำหรับยับยั้งเชื้อโควิด-19

16 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : ฟิล์มเคลือบนาโนสำหรับยับยั้งเชื้อโควิด-19

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติได้พัฒนาสารเคลือบฟิล์มพลาสติกสำหรับให้เป็นพื้นผิวสำหรับ พื้นผิวสัมผัสในบริเวณสาธารณะ โดยใช้สารออกฤทธิ์คอปเปอร์ออกไซด์ในโครงสร้างรูพรุนซีโอไลท์ทีมีขนาดเล็กระดับนาโนเมตร ฟิล์มดังกล่าวมีจุดเด่นคือมีความโปร่งใสสูงกว่า(>80%) ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดทั่วไป รวมถึงมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ทั้งแบคทีเรียแกรมบวก แกรมลบ รวมถึงไวรัส โควิด-19 มากกว่า 99.9% ในระยะเวลาเพียง 5 นาที ซึ่งมีความรวดเร็วกว่าผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ สารออกฤทธิ์ดังกล่าวผ่านการทดสอบมีความปลอดภัยในมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ผลผลิตจากงานวิจัย :

1. ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสโควิด 19 มากว่า 99.9% ในระยะเวลา

2.ปลอดภัยไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังผู้ใช้งานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.มีความโปร่งใสสูง

4.สามารถต่อยอดปรับใช้สารเคลือบกับฟิล์มพลาสติกชนิดต่างๆตามการใช้งาน

การนำไปใช้ประโยชน์ :

1.ฟิล์มยับยังเชื้อแบคทีเรียและไวรัสสำหรับพื้นผิวสัมผัสบนสิ่งของเครื่องใช้สาธารณะ เช่น มือจับประตู, ปุ่มกดลิฟท์ สำหรับ ศูนย์ประชุม และโรงพยาบาล

2.ลดการนำเข้าของฟิล์มยับยั้งเชื้อโควิด-19 ที่มีราคาค่อนข้างสูง จากต่างประเทศ, เพิ่มการส่งออกของนวัตกรรมฟิล์มเคลือบนาโนสำหรับยับยั้งเชื้อโควิด-19 และยังสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขให้กับคนในประเทศและชาวต่างชาติ

3.นวัตกรรมฟิล์มเคลือบนาโนสำหรับยับยั้งเชื้อโควิด-19 ที่ผลิตได้สามารถนำไปใช้งานได้จริงเพื่อรองรับวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 โดยฟิล์มดังกล่าวนี้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม


แผ่นฟิล์มฆ่าแบคทีเรียและไวรัส (N-Shield)

วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 66 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ดร.พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว

ดร.พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว

หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -