นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

  • หน้าแรก
  • นวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

การพัฒนาผ้าชนิดไม่ถักไม่ทอที่สามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสำหรับชุดป้องกันส่วนบุคคลทางการแพทย์

08 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ผ้าสปันบอนด์ที่สามารถยับยั้งไวรัสโควิด 19

ชื่อผลงาน : ผ้าสปันบอนด์ที่สามารถยับยั้งไวรัสโควิด 19

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

จากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอุบัติใหม่จากไวรัส novel-corona virus 2019 ซึ่งมีการแพร่ระบาดไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก ส่งผลให้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทางการแพทย์ หรือที่เรียกว่า Medical Personal Protective Equipment (PPE) เป็นอุปกรณ์สำคัญในการช่วยป้องกันการติดเชื้อ วัสดุเหล่านี้ส่วนใหญ่ผลิตจากผ้าชนิดไม่ถักทอ หรือที่เรียกว่า nonwoven โดยปกติจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาเพื่อใช้เพียงครั้งเดียว ทางคณะวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะนำนวัตกรรมจากสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่คำขอ 1401005161 ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงที่สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ได้ในที่มืดและภายใต้แสงที่มองเห็นได้ มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นสารเติมแต่งผ้าชนิดไม่ถักไม่ทอที่ขึ้นรูปด้วยเทคนิคสปันบอนด์ (spunbond) เพื่อเพิ่มสมบัติการยับยั้งไวรัสโคโรนาให้แก่ผ้าสปันบอนด์ ซึ่งสามารถนำไปผลิตเป็นชุดป้องกันส่วนบุคคลทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย ชุดกาวน์ หรือวัสดุแผ่นกรองอากาศ  วัสดุดังกล่าวจะช่วยลดอัตราความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาของบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยยืดอายุการใช้งานของชุดป้องกันส่วนบุคคลทางการแพทย์ และลดโอกาสการแพร่เชื้อสู่สิ่งแวดล้อมได้ และยังสามารถต่อยอดในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ เช่น แผ่นกรองอากาศ สิ่งทอ พลาสติก และสารเคลือบ เป็นต้น

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ผ้าสปันบอนด์ที่สามารถยับยั้งไวรัสโควิด 19

การนำไปใช้ประโยชน์ :

การนำไปใช้ประโยชน์สามารถนำผ้าสปันบอนด์ที่สามารถยับยั้ง SARS-CoV-2 (COVID-19) ไปต่อยอดในผลิตภัณฑ์ชุดป้องกันส่วนบุคคลทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย ชุดกาวน์ หมวกคลุมผม เป็นต้น และสิ่งทออื่น ๆ เช่น แผ่นกรองอากาศ ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอสำหรับใช้ในบ้าน สิ่งทอในยานพาหนะ เป็นต้น ด้วยนวัตกรรมนี้จะสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เดิมและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดสากลได้


เม็ดพลาสติกที่มีส่วนผสม AZT
เส้นใยที่มีส่วนผสม AZT
ผ้าสปันบอนด์ที่มีส่วนผสม AZT

วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 09 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 103 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร

หน่วยงาน : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -