วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

  • หน้าแรก
  • วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

การพัฒนาซูเปอร์เอนไซม์อาร์เอ็นเอโพลีเมอเรสเพื่อการผลิตวัคซีนชนิด mRNA ที่มีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำ

18 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : การพัฒนาซูเปอร์เอนไซม์อาร์เอ็นเอโพลีเมอเรสเพื่อการผลิตวัคซีนชนิด mRNA ที่มีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำ

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

ในการผลิตวัคซีนชนิด mRNA เพื่อใช้ในการป้องกันและลดความรุนแรงของเชื้อไวรัสโควิด 19 อาศัยการทำงานของเอนไซม์ T7RNAP ซึ่งมักจะมีการสร้าง dsRNA เจือปน ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดถูกกระตุ้นให้ไปขัดขวางการผลิต antigen และส่งผลโดยตรงทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดต่ำลง การค้นหาเอนไซม์กลายพันธุ์ประสิทธิภาพสูงที่ไม่สร้าง dsRNA จึงช่วยลดขั้นตอนและต้นทุนในการกำจัดการปนเปื้อนดังกล่าว อีกทั้งยังสร้างทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ที่เป็นพื้นฐานของภาคอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนด้วย

ผลผลิตจากงานวิจัย :

คณะผู้วิจัยประสบความสำเร็จในการผลิตเอนไซม์ T7RNAP ที่บริสุทธิ์และสามารถใช้ผลิต mRNA ได้ในปริมาณสูงเทียบเท่ากับเอนไซม์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด และได้สร้างคลังของโปรตีนกลายพันธุ์แบบสุ่มที่ครอบคลุมกรดอะมิโนในทุกตำแหน่งของเอนไซม์ T7RNAP ซึ่งถูกยืนยันจากการวิเคราะห์ผล DNA sequencing แล้ว ซึ่งในขณะนี้กำลังคัดเลือกเอนไซม์กลายพันธุ์ที่สามารถสร้าง mRNA ได้ในปริมาณมากโดยปราศจากทั้งการปนเปื้อนของ dsRNA และลดการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโดยไม่จำเป็นอยู่

การนำไปใช้ประโยชน์ :

คณะผู้วิจัยจะทำการต่อยอดผลงานที่จะได้จากโครงการวิจัยนี้ไปสู่การผลิตวัคซีนชนิด mRNA ที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ต้นทุนต่ำสำหรับป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังสามารถผลิตเอนไซม์ T7RNAP นี้เพื่อใช้จำหน่ายหรือแจกจ่ายแก่นักวิจัยจากสถาบันวิจัยทั้งของภาครัฐและเอกชนภายในประเทศในการนำไปใช้กับงานวิจัยอื่นๆได้วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 52 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

รศ.ดร.ศรินทร์ ฉิมณรงค์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -