รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 6,884 ราย(เพิ่มขึ้น 194 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศโดยเพิ่มขึ้น 172 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น
13 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวโดยการคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 9 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมที่เป็นแรงงานต่างด้าวอยู่ที่ 1,392 ราย)
เสียชีวิตรวม 61 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)
รักษาหายป่วยแล้ว 4,240 ราย (61.59%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 28 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 2,583 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในส่วนที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 172 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพมหานคร(19) นนทบุรี(12) ราชบุรี(2) มหาสารคาม(1) นครศรีธรรมราช(1) หนองคาย(1) ปทุมธานี(1) ตาก(5) กาญจนบุรี(1) สมุทรปราการ(1)
อยู่ระหว่างการสอบสวน(128)
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 13 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพมหานคร (12) สมุทรปราการ(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศตุรกี 2 ราย
 • จากประเทศฮ่องกง 1 ราย
 • จากประเทศแคนาดา 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
 • จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
 • จากประเทศญี่ปุ่น1 ราย
 • จากประเทศคูเวต 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
  🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 83 ล้านราย “โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 1.81 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 58.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ70.9)
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,957 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 9.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 139 ของโลกและยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก
  🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 123,740 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 696 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,664 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 110,485 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 1,870 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 364 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย
  ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ไวรัสโคโรนา #วช #COVID19