รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 6,690 ราย(เพิ่มขึ้น 250 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศโดยเพิ่มขึ้น 239 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น
8 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวโดยการคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมที่เป็นแรงงานต่างด้าวอยู่ที่ 1,383 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในผู้เดินทางไม่เข้าสถานที่กักกัน 1 ราย

เสียชีวิตรวม 61 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 4,212 ราย (62.96%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 28 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 2,417 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในส่วนที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 239 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพมหานคร(17 ราย) สมุทรสาคร(4) พระนครศรีอยุธยา(2) ระนอง(1) นนทบุรี(2) ระยอง(1) อำนาจเจริญ(1) นครปฐม(5) สมุทรปราการ(1) สระบุรี(3) นครนายก(1) เพชรบุรี (3)
อยู่ระหว่างการสอบสวน(198)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพมหานคร (8)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ราย
 • จากประเทศคูเวต 1 ราย
 • จากประเทศออสเตรเลีย 1 ราย
 • จากประเทศเคนยา 2 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 82 ล้านราย “โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 1.79 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 58 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ70.9)
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,529 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 9.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 140 ของโลกและยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 123,153 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 639 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,637 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 108,615 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 1,925 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 364 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม