รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 28,577 ราย
(เพิ่มขึ้น 134 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 41 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 6 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 87 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 15,982 ราย)

เสียชีวิตรวม 92 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 27,032 ราย(94.59%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 86 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,453 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
41 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(16) ตาก(5) สมุทรปราการ(5) สมุทรสาคร(15)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(2) นนทบุรี(2) ชลบุรี(1) และ ยะลา(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศซิมบับเว 1 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 2 ราย
 • จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
 • จากประเทศตุรกี 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 126 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.7 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 101.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.7)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 67,046 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 559,744 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 59,069 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 116 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,315 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 14 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,204 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 338,168 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 1,360 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,872 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 5 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 49 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม