รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 28,346 ราย
(เพิ่มขึ้น 69 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 44 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 8 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 17 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 15,846 ราย)

เสียชีวิตรวม 92 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 26,873 ราย(94.80%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 107 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,381 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
44 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(30) ตาก(2) นครปฐม(1) นนทบุรี(1) ปทุมธานี (2) สมุทรปราการ(1) สมุทรสาคร(6) หนองบัวลำภู(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(4) ชลบุรี(2) สมุทรปราการ(1) และ ตาก(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย
 • จากประเทศบรูไน 1 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 1 ราย
 • จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
 • จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 124.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.7 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 100.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.8)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 58,705 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 556,883 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 47,264 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 116 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,264 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 12 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,204 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 335,540 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 1,244 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,788 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 4 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 49 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 0 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม