รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันศุกร์ 19 มีนาคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 27,594 ราย
(เพิ่มขึ้น 100 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 55 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 4 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 41 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 15,365 ราย)

เสียชีวิตรวม 90 ราย (วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 26,450 ราย(95.85%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 73 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,054 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
55 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(29) สมุทรปราการ(4) กรุงเทพฯ(8) ปทุมธานี (2) สุพรรณบุรี(1) เพชรบุรี(8) มุกดาหาร(1) นราธิวาส(2)
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(1) นนทบุรี(2) และ ชลบุรี(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 122 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.7 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 98 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.6)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 62,629 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 552,470 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,643 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 115 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,212 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 14 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,204 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 328,466 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 1,213 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,541 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 49 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม