รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,575 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 467,707 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,889 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,072 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 13 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,601 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 122,811 ราย)
  เสียชีวิตรวม 3,811 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 114 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 320,152 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,775 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 143,744 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
13,490 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,104) ปริมณฑล (2,981) จังหวัดอื่น ๆ (7,405)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 13 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(2) ภูเก็ต(1) เชียงราย(6) สระแก้ว(2) และ ตาก (2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเมียนมา 6 ราย
 • จากประเทศลาว 2 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศจีน 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 193.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.1 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 175.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.86)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 61,651 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 626,172 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 34,865 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 49 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 76 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 253,364 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,831 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 6,133 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 964,918 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 13,034 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 70,419 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,188 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 4,119 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1,940 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,194 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 370 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม