รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 23,371 ราย
(เพิ่มขึ้น 237 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 113 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 12 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 112 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่13,348ราย)

เสียชีวิตรวม 79 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 16,942 ราย(72.49%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 668 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 6,350 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
113 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก ตาก(3) กรุงเทพมหานคร(14) สมุทรสาคร(95) สมุทรสงคราม(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(9) และ ตาก(3) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
 • จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
 • จากประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์ 1 ราย
 • จากประเทศอิตาลี 1 ราย
 • จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
 • จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 106 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 77.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ73.3)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 105,983 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 473,528 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,948 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 115 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,304 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 206 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,168ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 238,721 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 3,847 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 472 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม