รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,671 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,204,672 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,502 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 58 ราย

  • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 55 ราย
  • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,818 ราย
  • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 56 ราย
    (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 318,319 ราย)
    เสียชีวิตรวม 21,528 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 27 ราย)
    รักษาหายป่วยแล้ว 2,144,952 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,766 ราย)
    รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 38,192 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
2,558 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(411) ปริมณฑล (213) จังหวัดอื่น ๆ (1,934)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 55 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(1) กทม.(36) สุราษฏร์ธานี (1) ชลบุรี(6) เชียงใหม่(1) สมุทรปราการ(6) กระบี่(3) และปัตตานี (1)

มีรายละเอียดดังนี้

  • จากประเทศสหราชอาณาจักร 10 ราย
  • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 6 ราย
  • จากประเทศนอร์เวย์ 2 ราย
  • จากประเทศแคนาดา 1 ราย
  • จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
  • จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 2 ราย
  • จากประเทศเวียดนาม 1 ราย
  • จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 6 ราย
  • จากประเทศเยอรมนี 2 ราย
  • จากประเทศเดนมาร์ก 2 ราย
  • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 7 ราย
  • จากประเทศเคนยา 1 ราย
  • จากประเทศอินเดีย 2 ราย
  • จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
  • จากประเทศฝรั่งเศส 3 ราย
  • จากประเทศนอร์เวย์ 4 ราย
  • จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
  • จากประเทศฟินแลนด์ 1 ราย
  • จากประเทศซูดานใต้ 1 ราย
  • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

  • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 278.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.4 ล้านราย
    (คิดเป็นร้อยละ 1.94 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
    ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 249.1 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.47)
  • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 267,269 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 834,455 ราย
  • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,681 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.3
  • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
    🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
  • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 529,114 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 200 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,242 ราย
  • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,731,713 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,510 ราย
  • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,434 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,006 ราย
  • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 101,865 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 94,238 ราย
  • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 16,377 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,531 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม