รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,940 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,202,001 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,705 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 53 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 57 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,763 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 125 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 318,263 ราย)
  เสียชีวิตรวม 21,501 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 30 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 2,142,186 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,798 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 38,314 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
2,830 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(432) ปริมณฑล (311) จังหวัดอื่น ๆ (2,087)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 57 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(5) กทม.(30) สุราษฏร์ธานี (3) เชียงราย(2) สงขลา(1) นนทบุรี(5) และอยู่ระหว่างประสานรพ. (11)

มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอียิปต์ 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 10 ราย
 • จากประเทศอิตาลี 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 7 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 9 ราย
 • จากประเทศไนจีเรีย 2 ราย
 • จากประเทศเดนมาร์ก 2 ราย
 • จากประเทศฮังการี 2 ราย
 • จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
 • จากประเทศสิงคโปร์ 3 ราย
 • จากประเทศนอร์เวย์ 2 ราย
 • จากประเทศไอซ์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศแคนาดา 1 ราย
 • จากประเทศฟินแลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย
 • จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
 • จากประเทศสเปน 1 ราย
 • จากประเทศออสเตรเลีย 1 ราย
 • จากประเทศโปแลนด์ 2 ราย
 • จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 2 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 277.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 1.94 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 248.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.58)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 227,605 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 832,939 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,824 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
  🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 528,838 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 191 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,235 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,728,203 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,519 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,430 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,006 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 101,865 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 94,238 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 16,555 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,251 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม