รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,532 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,199,061 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,393 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 48 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 41 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,706 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 50 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 318,138 ราย)
  เสียชีวิตรวม 21,471 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 31 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 2,139,388 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,191 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 38,202 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
2,443 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(421) ปริมณฑล (232) จังหวัดอื่น ๆ (1,790)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 41 ราย และเข้า Quarantine

มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศซาอุดีอาระเบีย 1 ราย
 • จากประเทศเดนมาร์ก 3 ราย
 • จากประเทศฝรั่งเศส 6 ราย
 • จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 10 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 5 ราย
 • จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
 • จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 2 ราย
 • จากประเทศนอร์เวย์ 3 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 1 ราย
 • จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
 • จากประเทศแคนาดา 1 ราย
 • จากประเทศโปแลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
 • จากประเทศลาว 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 276.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 1.95 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 248 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.67)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 181,264 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 830,990 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,914 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
  🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 528,639 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 195 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,230 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,724,684 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,140 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,427 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,005 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 100,524 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 92,901 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 16,325 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,041 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม