รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,476 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,196,529 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,358 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 47 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 30 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,665 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 41 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 318,088 ราย)
  เสียชีวิตรวม 21,440 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 32 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 2,136,197 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,649 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 38,892 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
2,399 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(559) ปริมณฑล (180) จังหวัดอื่น ๆ (1,660)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 30 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(1) สุราษฏร์ธานี(1) ตราด(1) กทม.(14) นนทบุรี(1) สมุทรปราการ(3) ชลบุรี(2)
และ อยู่ระหว่างประสานรพ. (7)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 3 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศโอมาน 1 ราย
 • จากประเทศซาอุดีอาระเบีย 6 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 8 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย
 • จากประเทศเดนมาร์ก 3 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
 • จากประเทศฟินแลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศสโลวีเนีย 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 275.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 1.95 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 247.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.69)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 143,530 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 828,836 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,075 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
  🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 528,380 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 195 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,226 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,721,544 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,589 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,423 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,005 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 99,396 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 91,783 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,977 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 29,791 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม