รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,899 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,191,528 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,802 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 21 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 54 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,593 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 22 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 317,998 ราย)
  เสียชีวิตรวม 21,377 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 22 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 2,128,358 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,389 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 41,793 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
2,824 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(395) ปริมณฑล (262) จังหวัดอื่น ๆ (2,167)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 54 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(7) ปัตตานี (4) สระแก้ว(1) สุราษฎร์ธานี (5) สมุทรปราการ(3) ชลบุรี(1) และ กทม.(33)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศออสเตรีย 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
 • จากประเทศฝรั่งเศส 2 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 2 ราย
 • จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 14 ราย
 • จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศไนจีเรีย 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 8 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
 • จากประเทศเคนยา 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 8 ราย
 • จากประเทศแคนาดา 2 ราย
 • จากประเทศโปแลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศเดนมาร์ก 2 ราย
 • จากประเทศลาว 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 274.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 1.95 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 246.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.73)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 85,924 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 827,206 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,390 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
  🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 528,101 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 246 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,213 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,715,847 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,083 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,410 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,003 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 97,505 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 89,898 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 15,895 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 29,351 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม