รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,684 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,181,960 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,436 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 144 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 21 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,492 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 83 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 317,896 ราย)
  เสียชีวิตรวม 21,286 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 26 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 2,115,232 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,531 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 45,442 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
3,519 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(572) ปริมณฑล (319) จังหวัดอื่น ๆ (2,628)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 21 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(10) และ กทม.(11)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเวียดนาม 2 ราย
 • จากประเทศออสเตรีย 1 ราย
 • จากประเทศซูดานใต้ 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
 • จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 5 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
 • จากประเทศออสเตรเลีย 1 ราย
 • จากประเทศฮังการี 1 ราย
 • จากประเทศคูเวต 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 272.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 1.96 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 244.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.84)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 136,590 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 823,390 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,039 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
  🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 527,503 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 300 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,197 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,703,140 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,900 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,390 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,995 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 93,061 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 85,466 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 15,527 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 28,616 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม