รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,370 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,178,276 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,161 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 111 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 20 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,471 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 78 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 317,813 ราย)
  เสียชีวิตรวม 21,260 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 29 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 2,110,701 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,557 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 46,315 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
3,239 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(583) ปริมณฑล (264) จังหวัดอื่น ๆ (2,392)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 20 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(1) ภูเก็ต(1) นนทบุรี(1) สตูล(2) สมุทรปราการ(2) และ กทม.(13)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
 • จากประเทศเอธิโอเปีย 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
 • จากประเทศฝรั่งเศส 2 ราย
 • จากประเทศฟินแลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมัน 1 ราย
 • จากประเทศนอร์เวย์ 2 ราย
 • จากประเทศเบลเยี่ยม 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 3 ราย
 • จากประเทศออสเตรเลีย 1 ราย
 • จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
 • จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 271.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 1.96 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 244.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.88)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 108,566 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 821,335 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,986 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
  🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 527,274 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 323 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,193 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,699,240 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,097 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,382 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,992 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 91,816 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 84,227 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 15,220 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 28,333 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม