รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,862 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,174,906 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,799 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 17 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 19 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,451 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 27 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 317,735 ราย)
  เสียชีวิตรวม 21,231 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 37 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 2,106,144 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,818 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 47,531 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
2,826 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(570) ปริมณฑล (199) จังหวัดอื่น ๆ (2,057)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 19 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(4) ภูเก็ต(2) สุราษฎร์ธานี(1) สมุทรปราการ(2) และ กทม.(10)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
 • จากประเทศเยอรมัน 4 ราย
 • จากประเทศสเปน 2 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 4 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
 • จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
 • จากประเทศเบลเยี่ยม 1 ราย
 • จากประเทศอิสราเอล 2 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 271 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 1.97 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 243.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.89)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 95,343 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 819,315 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,648 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
  🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 526,911 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 325 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,188 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,695,143 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,504 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,370 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,989 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 90,458 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 82,869 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 15,377 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 28,081 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม