รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,398 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,172,044 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,368 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 2 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 20 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,432 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 8 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 317,708 ราย)
  เสียชีวิตรวม 21,194 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 23 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 2,101,326 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,467 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 49,524 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
3,376 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(604) ปริมณฑล (304) จังหวัดอื่น ๆ (2,468)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 20 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(5) ภูเก็ต(8) ประจวบคีรีขันธ์(1) เชียงราย(2) และ กทม.(4)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศฝรั่งเศส 3 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 4 ราย
 • จากประเทศยูเครน 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 3 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมัน 2 ราย
 • จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
 • จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
 • จากประเทศลาว 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 270.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 1.97 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 243 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.89)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38,784 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 817,956 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,632 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
  🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 526,661 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 322 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,183 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,691,639 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,490 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,355 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,985 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 89,320 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 81,734 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,638 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 27,839 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม