รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,787 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,168,646 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,720 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 5 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 24 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,412 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 38 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 317,700 ราย)
  เสียชีวิตรวม 21,171 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 20 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 2,095,859 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,606 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 51,616 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
3,758 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(631) ปริมณฑล (329) จังหวัดอื่น ๆ (2,798)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 24 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(7) ปัตตานี(1) หนองคาย(1) สมุทรปราการ(3) เชียงราย(2) และ กทม.(10)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 3 ราย
 • จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 3 ราย
 • จากประเทศเบลเยียม 2 ราย
 • จากประเทศตุรกี 4 ราย
 • จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
 • จากประเทศแม็กซิโก 2 ราย
 • จากประเทศเอสโตเนีย 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศลาว 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 269.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 1.97 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 242.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.90)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 57,414 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 817,789 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,660 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
  🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 526,381 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 323 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,177 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,688,149 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,626 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,343 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,982 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 88,046 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 80,471 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 16,141 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 27,611 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม