รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,193 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,160,780 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 4,087 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 21 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 29 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,372 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 56 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 317,592 ราย)
  เสียชีวิตรวม 21,112 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 28 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 2,082,951 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,863 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 56,717 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
4,143 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(629) ปริมณฑล (318) จังหวัดอื่น ๆ (3,196)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 29 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ(11) ภูเก็ต(4) จันทบุรี(1) ตราด(1) ปัตตานี(1) สตูล(2) นนทบุรี(1) ศรีสะเกษ(1) ชลบุรี(1) และ กทม.(6)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
 • จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
 • จากประเทศสเปน 10 ราย
 • จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
 • จากประเทศฝรั่งเศส 2 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศเวียดนาม 1 ราย
 • จากประเทศไต้หวัน 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 4 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
 • จากประเทศลาว 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 268.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 1.97 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 241.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.96)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 110,894 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 815,269 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,167 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
  🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 525,403 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 294 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,157 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,678,465 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,446 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,312 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,974 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 84,503 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 76,940 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 15,311 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 27,186 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม