รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,203 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,156,587 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 4,048 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 42 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 18 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,343 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 95 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 317,536 ราย)
  เสียชีวิตรวม 21,084 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 49 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 2,075,088 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,939 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 60,415 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
4,143 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(853) ปริมณฑล (246) จังหวัดอื่น ๆ (3,044)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 18 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ(4) ภูเก็ต(6) สระแก้ว(1) และ กทม.(7)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศโปรตุเกส 1 ราย
 • จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
 • จากประเทศแคนาดา 1 ราย
 • จากประเทศสเปน 1 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศตุรกี 1 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 1 ราย
 • จากประเทศศรีลังกา 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศนอร์เวย์ 1 ราย
 • จากประเทศมอริเชียส 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 2 ราย
 • จากประเทศไนจีเรีย 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 268 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 241.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.01)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 127,411 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 813,904 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,274 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก
  🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 525,403 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 368 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,157 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,673,019 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,020 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,300 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,971 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 83,291 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 75,733 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,599 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 26,930 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม