รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,618 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,151,384 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,467 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 40 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 16 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,325 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 95 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 317,441 ราย)
  เสียชีวิตรวม 21,035 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 38 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 2,067,149 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,775 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 64,200 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
3,562 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(847) ปริมณฑล (209) จังหวัดอื่น ๆ (2,506)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 16 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(3) สมุทรปราการ(1) ชลบุรี(5) สุราษฏร์ธานี(1) และ กทม.(6)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 3 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 3 ราย
 • จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 3 ราย
 • จากประเทศเวียดนาม 1 ราย
 • จากประเทศลาว 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 267.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 240.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.04)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 107,642 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 812,205 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,123 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 524,638 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 368 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,146 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,667,999 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,965 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,286 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,967 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 82,082 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 75,733 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 13,840 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 26,700 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม