รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,525 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,148,766 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,448 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 12 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,309 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 55 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 317,346 ราย)
  เสียชีวิตรวม 20,997 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 31 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 2,061,374 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 6,109 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 66,395 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
3,503 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(810) ปริมณฑล (202) จังหวัดอื่น ๆ (2,491)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(4) พังงา(1) ชลบุรี(1) และ กทม.(4)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศศรีลังกา 1 ราย
 • จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 3 ราย
 • จากประเทศคองโก 1 ราย
 • จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 266.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 240.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.08)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 88,380 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 810,246 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,525 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 524,638 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 320 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,146 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,663,034 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,262 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,272 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,963 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 80,722 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 74,529 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,591 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 26,483 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม