รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,000 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,145,241 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,811 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 27 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 7 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,299 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 155 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 317,291 ราย)
  เสียชีวิตรวม 20,966 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 22 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 2,055,265 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 6,450 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 69,010 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
3,966 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(782) ปริมณฑล (168) จังหวัดอื่น ๆ (3,016)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(3) สระแก้ว(2) และ กทม.(2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศมัลดีฟส์ 1 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 1 ราย
 • จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 266.1 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 239.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.07)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35,065 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 808,763 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,151 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 524,407 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 387 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,141 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,658,772 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,298 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,256 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,960 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 79,833 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 73,155 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,314 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 26,260 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม