รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,704 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,141,241 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 4,447 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 47 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 8 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,292 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 202 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 317,136 ราย)
  เสียชีวิตรวม 20,944 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 27 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 2,048,815 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 6,149 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 71,482 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
4,649 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(781) ปริมณฑล (285) จังหวัดอื่น ๆ (3,583)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ(1) สระแก้ว(1) และ กทม.(6)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสเปน 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
 • จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 265.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 239.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.09)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 56,742 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 808,608 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,255 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 524,122 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 406 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,135 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,654,474 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,896 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,232 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,956 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 78,469 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 72,287 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 13,998 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 26,061 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม