รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 5,896 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,136,537 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 4,609 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,127 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 12 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,284 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 148 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 316,934 ราย)
  เสียชีวิตรวม 20,917 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 37 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 2,042,666 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,666 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 72,954 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
4,757 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(892) ปริมณฑล (293) จังหวัดอื่น ๆ (3,572)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ(1) สระแก้ว(3) กทม(4) ชลบุรี(1) สตูล(1) กาญจนบุรี(1) และภูเก็ต(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศโปแลนด์ 2 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศมอริเซียส 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมัน 2 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 265.1 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 238.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.09)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 147,434 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 808,116 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,308 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 523,748 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 416 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,127 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,649,578 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,551 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,207 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,953 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 77,500 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 70,929 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 0 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 25,658 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม