รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,971 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,125,729 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 4,599 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 198 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 11 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,259 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 163 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 316,650 ราย)
  เสียชีวิตรวม 20,847 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 33 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 2,031,156 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,402 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 73,726 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
4,762 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(778) ปริมณฑล (253) จังหวัดอื่น ๆ (3,731)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ(1) สระแก้ว(2) กทม(3) และภูเก็ต(5)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 4 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมัน 1 ราย
 • จากประเทศมัลดีฟส์ 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 263.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 1.99 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 238 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.26)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 120,441 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 805,004 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,663 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 522,825 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 447 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,111 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,638,221 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,439 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,160 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,944 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 75,163 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 68,971 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,508 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 25,448 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม