รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,306 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,115,872 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 4,054 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 123 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 8 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,242 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 121 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 316,338 ราย)
  เสียชีวิตรวม 20,771 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 37 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 2,019,428 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 6,407 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 75,673 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
4,175 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(740) ปริมณฑล (238) จังหวัดอื่น ๆ (3,197)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่พังงา(1)ชลบุรี(3) กทม(2) ภูเก็ต(1) และ เชียงราย(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสเปน 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศเบลเยียม 3 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 262.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 1.99 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 236.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.29)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 66,558 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 801,209 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,765 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 521,931 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 472 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,097 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,627,903 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,087 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,112 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,935 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 72,447 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 66,229 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 13,770 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 25,055 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม