รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,753 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,111,566 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 4,486 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 57 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 12 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,234 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 198 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 316,217 ราย)
  เสียชีวิตรวม 20,734 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 27 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 2,013,021 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 6,165 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 77,811 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
4,684 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(605) ปริมณฑล (299) จังหวัดอื่น ๆ (3,780)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(4) กทม.(1) ภูเก็ต(6) และ สระแก้ว(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 3 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศอิสราเอล 2 ราย
 • จากประเทศสหรัฐเกาหลี 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
 • จากประเทศเยอรมัน 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 261.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 1.99 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 236.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.31)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,835 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 799,414 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,226 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 521,561 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 494 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,088 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,623,816 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,239 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,087 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,931 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 71,518 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 64,942 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,936 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 24,882 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม