รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 5,854 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,106,813 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 5,130 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 457 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 7 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,222 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 260 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 316,01 ราย)
  เสียชีวิตรวม 20,707 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 30 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 2,006,856 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 6,354 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 79,250 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
5,390 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(664) ปริมณฑล (374) จังหวัดอื่น ๆ (4,352)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่นนทบุรี(1) สมุทรปราการ(1) ชลบุรี(2) นราธิวาส(1) ภูเก็ต(1) และ สระแก้ว(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศคาซัคสถาน 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 261.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 1.99 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 236 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.32)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,612 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 799,312 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,619 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 521,211 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 520 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,079 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,619,577 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,097 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,064 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,927 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 70,323 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 64,020 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 16,067 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 24,692 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม